II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia, Książ 12-13.07.2014